Založení s.r.o.

Českárepublika s jejím právním systémem nám umožňuje jako osoběfyzické Pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným od roku 1991 vystupuje mnoho nověvzniklých společností, agentur nebo firem. Někteřínověvzniklípodnikatelési díky privatizaci měli možnost přivlastnit státnípodniky.

Díky založenís.r.o. mohli u bank požádat o bankovníúvěr pro záměry nověvznikléspolečnosti. Ručilo se samozřejměnověvzniklou společností, pak tedy nebyl pro banku problém půjčku schválit a společnosti ji poskytnout.

Současnost


Trend založení s.r.o. ovšem nezačal a nezkončil porevolučnídobou, ale pokračuje aždo doby dnešní. V současnosti vznikámnoho nových společnostís ručením omezeným, jedním s důvodůje i fakt,že svět nám otevřel svéhranice, kam můžeme exportovat, cooperovat a pro tento druh spolupráce je společnost s.r.o. výhodná.